Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odstąpienie od umowy

I. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem (w tym na koszt adresata).

 

Dokonaj zwrotu w 3 prostych krokach!

1. Wydrukuj formularz

Zaloguj się na konto w naszym sklepie i wygeneruj dokumenty zwrotu wraz z etykietami adresowymi, a następnie wydrukuj je.

2. Wyślij paczkę

Zapakuj towar wraz z dokumentem zwrotu i nadaj paczkę na adres Wyszyńskiego 15, Olsztyn 10-457.

3. Zwrot pieniędzy

Otrzymasz zwrot pieniędzy do 14 dni od otrzymania przez nas zwrotu.

 

Szczegóły dotyczące kroków przekazania zwrotu:

  • Zaloguj się na swoje konto, a następnie w panelu zwrotów wybierz towar, który chciałbyś zwrócić;

  • Wygeneruj dokumenty zwrotu, następnie wydrukuj i koniecznie podpisz;

  • Włóż zapakowany towar wraz z dokumentem zwrotu do opakowania przeznaczonego do wysyłki i dobrze go zaklej. Możesz wykorzystać opakowanie, w którym otrzymałeś zamówione towary. Wyślij paczkę na adres: ul.Wyszyńskiego 15, Olsztyn 10-457

  • Zwrotu pieniędzy dokonamy w ciągu 14 dni. Z reguły trwa to jednak krócej. (chyba, że została wybrana inna forma zwrotu płatności)

 

II. Jeżeli zamówienie zostało złożone bez zakładania konta w naszym sklepie (lub z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo dokonać zwrotu w powyższy sposób), zwrotu można dokonać w sposób tradycyjny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w sposób tradycyjny, muszą Państwo poinformować nas

 

OLIMP DANUTA I JANUSZ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

ul.Jarocka 59A

10-699 Olsztyn

E-MAIL: sklep@shophere.pl

Tel: 515041696

Paczkę prosimy wysłać na adres: Olsztyn, Wyszyńskiego 15, 10-457

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, pocztą elektroniczną ).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

OLIMP DANUTA I JANUSZ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

ul.Jarocka 59A

10-699 Olsztyn

E-MAIL: sklep@shophere.pl

Tel: 515041696

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *):

..................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Numer konta oraz imię, nazwisko i adres właściciela konta (do zwrotu pieniędzy, jeżeli płatność za towar była dokonana u kuriera lub przelewem tradycyjnym):

__ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __

.............................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

( *) Niepotrzebne skreślić.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu przelewu zwykłego.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres:

 

OLIMP DANUTA I JANUSZ WŁODARCZYK SPÓŁKA JAWNA

Wyszyńskiego 15 

10-457 Olsztyn

E-MAIL: sklep@shophere.pl

tel: 515041696

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Według art. 13 ustawy - przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi pouczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy.

 

III. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej.

pixel